ล่าสุด

Oxford Dictionary ต้องเปลี่ยนคำนิยามของคำว่า Biker

นิยามของคำว่า นักบิด

Oxford Dictionary ผู้ตีพิมพ์ดิกชันนารีอันโด่งดัง ต้องกลับมาแก้ไขคำนิยามของคำว่า Biker ใหม่หลังจากผลสำรวจได้พบว่าถูกตำหนิจากนักบิดทั้งหลายว่าให้คำนิยามที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

ความหมายก่อนหน้านี้ของคำว่า Biker คือ ‘A motorcyclist, especially one who is a member of a gang: a long-haired biker in dirty denims’

หรือแปลคร่าวๆ ได้ใจความว่า Biker คือ นักขับมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสมาชิกของแก้งค์ใดแก้งค์หนึ่ง ที่มักจะไว้ผมยาวและสวมชุดยีนส์ที่สกปรก

เป็นไงหละครับเราชาว Biker จะยอมรับคำนิยามแบบนั้นหรือเปล่า

จากผลการสำรวจนักบิดจำนวน 524 คนสำหรับคำนิยามที่ว่านี้ มากกว่า 3 ใน 4 ตอบว่าไม่ถูกต้อง ในขณะที่ 20% บอกว่ามันเกินไปและดูหมิ่นกันเกินไป
ผลจากการสำรวจพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วนัักบิดจะมีอายุประมาณ 35 ปี สถานะทางสังคมคนชั้นกลาง ทำงานด้าน IT หรือการสื่อสารและมักจะขับรถยี่ห้อ Honda
แค่เพียง 1 ใน 10 ของนักบิดเท่านั้นที่ไว้ผมยาว

ผลจากการสำรวจนี้เลยมีการแก้นิยามของคำว่า Biker เป็น ‘Biker: A motorcyclist, especially one who is a member of a gang or group’

หรือแปลได้สั้นว่า เป็นนักขับมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแก้งค์หรือกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม 65% ของจำนวนนักบิดทั้งหมดที่กรอกแบบสอบถามระบุว่า ปกติแล้วมักจะขับคนเดียว ไม่ได้ขับร่วมแก้งค์ไหนซักกะหน่อย

แล้วคุณหละครับ จะนิยาม นักบิดหรือ Biker ว่าอย่างไรดี

Advertisment

5,535 views